Boží muka, sochy světců a smírčí kříž v Poběžovicích

Poběžovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Soubor barokních soch a smírčí kříž.

Historie

U fary stojí barokní socha Jana Nepomuckého, kterou dle farní kroniky vytvořil Jan Brokoff roku 1690. Měla být i signována, ale signatura se nedochovala.

Ve středu Poběžovic, u hotelu Hubertus, je umístěn sloup s Korunovací P. Marie, který stál původně patrně na náměstí. Na podstavci jsou vyryta písmena ukrývající jméno donátorů (neznámé) a letopočet 1736. Na podstavci stojí sloup s patkou, na ní je umístěna soška klečící P. Marie. Za ní vidíme Boha Otce a Boha syna. Duch svatý je zobrazen v podobě holubice. Sousoší je z pískovce, ostatní části žulové. Sloup byl opraven roku 2005.

Nedaleko Poběžovic stával v lese zvaném Masna zajímavý nachýlený smírčí kříž s primitivním zobrazením Krista. Stál při silnici z Poběžovic do Otova, asi tři sta metrů od místa, kde silnici protíná cesta z Vlkanova. Byl také zakreslen v turistických mapách. Roku 2008 byl kříž ukraden. Po jeho nalezení se uvažovalo o vrácení na původní místo nebo o zasazení do blízkosti zámku.

Fotografie

Boží muka, sochy světců a smírčí kříž v PoběžovicíchBoží muka, sochy světců a smírčí kříž v PoběžovicíchBoží muka, sochy světců a smírčí kříž v PoběžovicíchBoží muka, sochy světců a smírčí kříž v PoběžovicíchBoží muka, sochy světců a smírčí kříž v Poběžovicích