Venkovské usedlosti v Petrovicích (býv. čp. 7, 14)

Petrovice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Obytné stavby
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Po obvodu návsi se dochovalo několik menších usedlostí a chalup. Cenné jsou roubená chalupa čp. 14 ve štítu s pavláčkou a usedlosti čp. 7, 8 a 25. U statků čp. 1, 17, 19, 24 a 33 se dochovaly brány.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Venkovské usedlosti v Petrovicích (býv. čp. 7, 14)Venkovské usedlosti v Petrovicích (býv. čp. 7, 14)