Kaplička, sousoší Nejsvětější Trojice a socha sv. Jana Nepomuckého v Novém Kramolíně

Nový Kramolín - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Drobné památky
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Navíc ještě památník zaniklé obce Valtířov.

Historie

Sousoší Nejsvětější Trojice

V parčíku v obci stojí sousoší nejsvětější Trojice. Dle obecní kroniky nechali památku zhotovit majitelé statku čp. 1. Sousoší má hranolový žulový podstavec. Ten nese nápis „I. GEORG/SCHREPFER/IGS/1755“. Plastika na soklu má tradiční podobu: vpravo je zobrazen sedící Bůh Otec, vlevo Kristus držící levicí kříž, v jehož středu vidíme holubici jako symbol Ducha svatého.

Kaplička sv. Václava

Další pamětihodností je malá vesnická kaplička čtvercového půdorysu se stanovou střechou. Střecha je pobitá plechem, uprostřed je umístěn malý kříž. Interiér nemá okna, vstup je chráněn zdobenou mříží. Původní vybavení se nedochovalo, dnes jsou uvnitř barvotiskové obrázky a kříž. Současná podoba snad původně barokní stavbičky je z počátku 19. století. Oprava proběhla v 90. letech 20. století. Kaple stojí v severní části vsi, směrem na Vlkanov.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

místní:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.