Kostel sv. Jana Nepomuckého v Nemanicích

Nemanice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Pozdně barokní jednolodní kostel.

Historie

Pozdně barokní jednolodní kostel sv. Jana Nepomuckého byl v Nemanicích postaven pod patronací hrabat ze Stadionu. Budova kostela působí dosti mohutně. Tvoří ji loď zaklenutá plackou, nad jejím trojúhelníkovým štítem vystupuje hranolová věž. Presbyterium je ukončené půlkruhem, v ose k němu je přistavěna sakristie. Výstavba kostela probíhala v letech 1781 až 1784. Objekt patřil k těm, které byly rekonstruovány brzy po sametové revoluci, oprava začala roku 1991. Trvala pět let a financovali ji bývalí němečtí obyvatelé obce a okolí.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Kostel sv. Jana Nepomuckého v NemanicíchKostel sv. Jana Nepomuckého v NemanicíchKostel sv. Jana Nepomuckého v NemanicíchKostel sv. Jana Nepomuckého v NemanicíchKostel sv. Jana Nepomuckého v Nemanicích