Mohylník u Medné

Medná - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: pravěk

Stručné představení

V lese západně od obce byly nalezeny halštatské mohyly. Zdejší region je bohatý na nálezy mohylových polí, většina jich byla, často neodborně, zkoumána již od 19. století. Převažují mohylová pole z doby bronzové, mohylník u Medné je patrně mladší, ze starší doby železné. Ve velkých klasických encyklopediích k dějinám pravěku Medná není uváděna.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.