Pivovar v Koutu na Šumavě (čp. 2)

Kout na Šumavě - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: historismus
historická epocha: novověk, moderní doba

Stručné představení

Objekty pivovaru, založeného Stadiony v první polovině 18. století, jsou dnes znovu využívány ke svému původnímu účelu.

Historie

Koutský pivovar vznikl roku 1736 za Stadionů. Současný areál pivovaru, rozkládající se v sousedství bývalé tvrze a kostela sv. Jiří, pod nějž zasahují staré pivovarské sklepy, působí mohutným dojmem, jeho součástí je sladovna, spilka a varna. Objekty byly několikrát přestavovány. Vročení na vstupním portálu datuje rozsáhlejší stavební obnovu do roku 1838. Dnešní varna a věžový hvozd byly postaveny počátkem 20. století. V této době byly také upraveny fasády v historizujícím stylu. Po roce 1989 se areál pivovaru dostal do soukromých rukou a byl využíván jako sklad. Roku 2006 se zde znovu začalo po 37 letech vařit pivo ze žateckého chmele.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Pivovar v Koutu na Šumavě (čp. 2)Pivovar v Koutu na Šumavě (čp. 2)Pivovar v Koutu na Šumavě (čp. 2)