Tvrz v Koutu na Šumavě (čp. 1)

Kout na Šumavě - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Panská sídla - tvrze
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Objekt původně renesanční tvrze ztratil koncem 17. století svou rezidenční funkci a dnes je využíván jako centrum občanské vybavenosti.

Historie

Tvrz se nachází ve svahu v jižní části návsi. Nejcennější je místnost s hřebínkovou síťovou klenbou, která se dochovala ze starší renesanční stavební fáze. Existence tvrze v Koutě je poprvé zmíněna v závěti Jiříka z Gutštejna z roku 1597, je však možné, že Gutštejnové, kteří ztratili majetek po Bílé hoře, přestavěli již existující starší sídlo. Od roku 1623 držel tvrz dobrodruh a císařský plukovník Jan Filip Kratz ze Scharfensteinu, který byl popraven roku 1635 za zradu císaře. Na tvrzi pobýval jen sporadicky. Další její držitel Vilém Colonna z Felsu zahynul roku 1648 ve sklepení tvrze, kam se skryl před Švédy. Švédové také patrně tvrz na nějakou dobu obsadili. V poslední třetině 17. století získali Kout Lamingenové. Wolf Maxmilián Lamingen vytvořil z Kouta, Všerub a Trhanova velké panství, sídlil na novém zámku v Trhanově a tvrz tak ztrácela svou původní funkci. Za Stadionů zde pracovali úředníci panství a byly zde zřízeny byty. V objektu někdejší tvrze jsou dnes obchody, kadeřnictví, kino, restaurace, ordinace lékaře, místní knihovna a kanceláře obecního úřadu. Ke dvěma souběžným křídlům tvrze přibylo v baroku další křídlo, na kterém je umístěna busta místního rodáka dermatologa MUDr. Františka Schambergera (1871-1944) z roku 1972. Proti tvrzi přes silnici se rozkládá areál bývalého panského dvora. Jihozápadně od tvrze stojí bývalá panská sýpka, mohutná stavba na obdélném půdorysu se sedlovou střechou a mírně přesahujícími štíty.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Tvrz v Koutu na Šumavě (čp. 1)Tvrz v Koutu na Šumavě (čp. 1)