Muzeum techniky a řemesel v Kolovči

Koloveč - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Paměťové instituce - Muzeum
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: nezařazeno

Stručné představení

Obsáhlá muzejní expozice přibližuje tradiční život na západočeském venkově v období 19. a první poloviny 20. století s důrazem na zde provozovaná řemesla a živnosti.

http://www.muzeum-kolovec.cz/

Historie

Muzeum, umístěné od roku 1995 v centru obce v historickém areálu původní zemědělské usedlosti, spravuje více než 7000 exponátů a řadí se mezi největší muzea svého druhu v České republice. Expozice seznamuje návštěvníky s tradičními řemesly a živnostmi, které tvořily nezbytný kolorit venkovského života (truhlářství, kolářství, sedlářství, tkalcovství, pekařství, řeznictví, hostinec atd.). Řemesla a živnosti jsou prezentovány formou rekonstrukcí jednotlivých dílen a provozoven, jejichž počet průběžně narůstá. Zvláštní prostor je vyhrazen expozici hodin, hracích strojů, hraček, elektropřístrojů apod., atraktivní je stále fungující hrnčířská dílna. Nejznámějším kolovečským artefaktem je mlýn na přemílání starých bab na mladá děvčata.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Muzeum techniky a řemesel v KolovčiMuzeum techniky a řemesel v Kolovči