Zámek Chocomyšl (čp. 1)

Chocomyšl - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: středověk, novověk

Stručné představení

Zámek v Chocomyšli vznikl na místě starší tvrze snad již ze 14. století.

Historie

Zámek v Chocomyšli vznikl na místě starší tvrze snad již ze 14. století, poprvé však výslovně zmiňované až k roku 1545. V odhadu chocomyšlského statku při prodeji v roce 1711 je objekt popisován jako relativně rozlehlý, z kamene vystavěný a šindelem krytý zámek, v té době částečně zpustlý. Jednalo se tehdy ještě o pozdně renesanční pravděpodobně dvoukřídlou stavbu s polygonálními věžemi v nárožích. Objekt byl přestavován v několika etapách, nejprve na lovecký zámeček v letech 1720-1722 polírem Martinem Pejrkem a místními řemeslníky podle plánů F. M. Kaňky. Krátce po této přestavbě vznikl v návaznosti na zámek také okrasný park na místě staré kuchyňské zahrady. K dalším stavebním akcím došlo v letech 1761-1763 (mj. přistavěna domácí kaple) a zejména pak po zničujícím požáru v roce 1773. Stavitel Karel Balling vypracoval v roce 1774 velkorysý projekt novostavby, který počítal s výstavbou čtyř členitých křídel, avšak realizován byl pouze do úrovně přízemí. V roce 1802 následoval neúspěšný pokus Jana Rudolfa Černína prodat opuštěné staveniště zámku vojenskému eráru, na počátku třicátých let 19. století pak byla část objektu adaptována na cukrovar, jeden z nejstarších v Čechách, a o 20 let později na lihovar. Ani tento provoz zde dlouho nevydržel a bývalý zámek začal sloužit ke skladovacím a zemědělským účelům. V poslední době zámek chátral, ale od počátku 21. století zde probíhá postupná rekonstrukce, realizovaná nákladem vlastníka objektu, zemědělské společnosti v Kolovči.

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.