Zámek Hostouň (čp. 142)

Hostouň - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: renesance, baroko
historická epocha: novověk

Stručné představení

Zámek v místech staré středověké tvrze ohrazené vodním příkopem.

Historie

Zámek stojí na západním okraji obce, uprostřed parku. Naproti němu je bývalý vrchnostenský dvůr, ve kterém kdysi fungoval i pivovar. Zámek vznikl v místech staré středověké tvrze ohrazené původně vodním příkopem. O této tvrzi však máme jen málo zpráv. V pramenech je o ní zmínka až roku 1508, ačkoliv musela být starší. Zámek měl v době renesance patrně ještě čtyři křídla. Na obraze z 1. pol. 17. století je zachycen dvoupatrový objekt s renesančním štítem a vstupní branou. Čtyři křídla má také na mapě z doby Josefa II. V 18. století byl zámek barokně přestavěn, byl snížen o jedno patro a měl už jen dvě křídla. Další mladší úpravy, zcela setřely i jeho barokní charakter. Ve 20. století si také nezažil právě šťastné časy. Sovětští vojáci, kteří ho užívali do roku 1990, ho naprosto zdevastovali. Po roce 1989 zámek vystřídal několik soukromých majitelů z řad firem, které ho však neopravovaly, ale používaly pouze jako bankovní jistinu. Roku 2002 získal zámek výchovný ústav dětí a mládeže a začala jeho nákladná rekonstrukce.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Zámek Hostouň (čp. 142)Zámek Hostouň (čp. 142)