Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Hostouni

Hostouň - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: novověk

Stručné představení

Hřbitovní kaple, dnes opět využívána jako smuteční síň.

Historie

Hřbitovní kaple jižně od centra je dnes opět využívána jako smuteční síň. Kaple vznikla kolem roku 1663. Přestavěna byla v 1. polovině 19. století. Kaple má obdélnou loď s užším polygonálně uzavřeným presbytářem. Loď zakončuje plochý strop, presbytář je vybaven valenou klenbou s lunetami. Zakladatelkou kaple byla zbožná Zuzana Kleinschmidová (Kleinschmidtová). Okolnosti založení kaple byly zmíněny na nápisu u oltáře, který se ale nedochoval. Většina vnitřního zařízení, které zde bylo ještě před druhou světovou válkou, se rovněž ztratila. Zmizely obrazy i sochy světců (sv. Florián, sv. Václav, P. Marie aj.). V kapli se dochovaly náhrobníky rodiny Budéciů z poč. 18. století. Roku 1705 zde byli pohřbeni Rozálie Budeciová, manželka vrchnostenského úředníka Daniela Budecia, a její dvě děti.

Fotografie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v HostouniKostel Nanebevzetí Panny Marie v HostouniKostel Nanebevzetí Panny Marie v HostouniKostel Nanebevzetí Panny Marie v Hostouni