Pozůstatky vodní tvrze v Horšově

Horšov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Archeologické památky
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

U kostela stával dvorec arcijáhenů, užívaný po jejich odchodu jako tvrz. Byl obehnán příkopem s vodou. Tvrz zanikla již v 16. století.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

věcný:

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.