Zřícenina hradu Lacembok

Horní Kamenice - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Panská sídla - hrady a zříceniny
stavební sloh: nezařaditelné
historická epocha: středověk

Stručné představení

Dochovaná velká cisterna na dešťovou vodu.

Historie

Nad údolím Srbického potoka vznikl neznámo kdy důmyslně opevněný středověký hrad. Říká se mu Hrádek nebo také Lacembok. Označení Lacembok je novější, v pramenech se objevuje až relativně pozdě (16. století), vzniklo zkomolením německého názvu Lanzenbach. Hrad byl osídlen krátce, většina údajů o něm se opírá spíše o spekulace. Uvažovalo se, jestli jeho zakladatelem nebyl již Vitla (Witla) ze Staňkova, pak by hrad vznikl již ve 13. století. Archeologický výzkum potvrdil spíše druhý názor, totiž, že hrad vznikl až v druhé polovině 14. století. První, kdo se psal po Hrádku, byl Bohuchval, připomínaný roku 1373. Hrad měl klasické příkopy a hradby, ze západu ho chránila ale i voda dvou rybníků. Sám hrad se skládal z obytného jádra na skále nad hrází a chráněného předhradí. Zajímavá je dodnes dochovaná velká cisterna na dešťovou vodu vysekaná do skály, otvor, který z ní směřoval z boku, byl v pověstech označován za vchod do tajné chodby. Uvažovalo se i o tom, že odtud mohl po hradě vést jakýsi primitivní vodovod. Hrad byl opuštěn v 15. století. Dnes nejsou jeho zbytky v terénu téměř patrné. Jako většina opuštěných hradů byl rozebírán na stavební materiál, jeho první archeologický průzkum proběhl až roku 1999. Rybníky existují dosud. Přístup k hradu je možný po turistické cestě z nádraží ve Staňkově.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.