Vodní mlýn Paseka v Hlohové (čp. 44)

Hlohová - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Technické památky
stavební sloh: baroko, klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

Mlýn na říčce Zubřině provozoval od roku 1703 až do jeho zrušení v 50. letech 20. století mlynářský rod Pavlíků.

Historie

Asi 1 km severozápadně od Hlohové se na pravém břehu říčky Zubřiny nachází areál Paseckého mlýna. Byl postaven jako vrchnostenský mlýn na horšovskotýnském panství Trautmannsdorfů patrně v roce 1703. V tom roce jej koupil za 250 zl. Šimon Pavlík, do té doby stárek na sousedním Bílém mlýně u Vránova. Mlynářský rod Pavlíků pak Pasecký mlýn provozoval až do 50. let minulého století, kdy bylo mletí státním nařízením ukončeno. Pohon mlýna zajišťovala původně dvě kola na svrchní vodu, od 20. let poháněla mlecí zařízení turbína. Dnes je objekt v soukromém vlastnictví a neslouží svému původnímu účelu, po dohodě je však možno nahlédnout do mlýnice s dochovaným starobylým vybavením. K areálu mlýna vede trasa naučné stezky Po stopách Jiráskovy Lucerny. U mlýna se nachází malá kaplička na čtvercovém půdorysu se sedlovou střechou a půlkruhově zaklenutým vstupním portálem.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Vodní mlýn Paseka v Hlohové (čp. 44)Vodní mlýn Paseka v Hlohové (čp. 44)