Kostel sv. Martina v Blížejově

Blížejov - Okres Domažlice

Základní informace

typ památky: Církevní stavby - kostely
stavební sloh: gotika, baroko
historická epocha: středověk

Stručné představení

Původně gotická stavba na skalnatém návrší.

Historie

Kostel sv. Martina na skalnatém návrší je původně gotickou stavbou. Vznikl v druhé polovině 14. století. Věž byla dostavěna později. V jižní části presbyteria se dochovaly původní gotické malby z 15. století. Kostel nechal renesančně upravit Kašpar Gottfried, řečený Bernášek ze Žebnice, pán nedaleké Chotiměře (pol. 16. století). Ten nechal zhotovit renesanční malované desky, na kterých je zobrazen se svými dvěma manželkami, Barborou z Chotiměře a Annou z Witenfelsu (epitaf dnes v Muzeu Chodska v Domažlicích). Pan Kašpar se nedočkal mužských potomků, majetek po něm převzala jeho dcera Dorota. Kostel byl ještě několikrát přestavován, zejména v baroku, kdy byl zřízen i nový vchod a upraven interiér. Patron kostela sv. Martin je zobrazen na obraze na hlavním oltáři, vytvořil ho Ignác Amerling. V lodi kostela jsou náhrobníky rodu Henigárů ze Seeberka, Schirdingerů ze Schirdingu (Širntyngárů) aj. Protože Blížejov patřil nejen řadě rodů, ale i k různým panstvím, má kostel také bohatou heraldickou výzdobu. Cenný je renesanční portál, který má stejnou výzdobu jako portály zámku v Horšovském Týně. Po roce 1989 byl kostel silně poničen, postupně se opravuje.

Další

Literatura

Seznam literatury

Rejstříky

jmenný:

Fotografie

Kostel sv. Martina v BlížejověKostel sv. Martina v BlížejověKostel sv. Martina v Blížejově