Viktor Ladislav Klemens František Jan Boos-Waldeck a Montfort

Znám též jako: Viktor Boos-Waldeck

Základní informace

Viktor Boos-Waldeck byl skladatel a překladatel české poezie do němčiny, politik, mecenáš. Po otcově smrti zdědil panství v Oselcích a na zdejším zámku hostil přední osobnosti naší kultury. Zemřel v Oselcích roku 1916. Pohřben byl v Kotouni.  

narozen: 23. unora 1840, Praha
zemřel: 6. cervence 1916, Oselce
obory působnosti: majitel panství, šlechtic, mecenáš, překladatel, skladatel

Životopis

Viktor Ladislav Klemens František Jan Boos-Waldeck byl skladatel a překladatel české poezie do němčiny, politik, mecenáš. Narodil se roku 1840 v Praze. Po otcově smrti zdědil panství v Oselcích a ze zdejšího zámku vytvořil své hlavní sídlo. Často na něm hostil významné osobnosti naší kultury, jako byli spisovatelé Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek, Josef Svatopluk Machar, hudebníci Oskar Nedbal, Josef Suk či Václav Talich. Zemřel v Oselcích roku 1916. Pohřben byl na hřbitově u kostela Narození Panny Marie v Kotouni.  

Nejvýraznější byly jeho vztahy k Jaroslavu Vrchlickému, kterého obdivoval a jehož díla překládal do němčiny. Vydal např. překlad Vrchlického dramatické básně Bar-Kochba, dále překlad dramatu Julian Apostata. Další překlady zůstaly v rukopisu. Významná je jeho literární a hudební pozůstalost. K jeho nejznámějším dílům patří zhudebnění básně Morgens steh' ich auf und frage, jejímž autorem je Heinrich Heine.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Viktor Boos-Waldeck