Jaroslav Maria Ciprín

Znám též jako: Jaroslav Maria Pomucký

Základní informace

Jaroslav Maria Ciprín se narodil v roce 1885 v Nepomuku. Byl básníkem, publicistou, redaktorem. S Kotouní jej spojuje pobyt na místní faře. V roce 1913 tady zemřel a byl pochován na zdejším hřbitově.

narozen: 1885, Nepomuk
zemřel: 1913, Kotouň
obory působnosti: spisovatel, redaktor, publicista

Životopis

Jaroslav Maria Ciprín se narodil roku 1885 v Nepomuku v domě čp. 164 v dnešní Plzeňské ulici. Studoval učitelský ústav v Příbrami, studia však nedokončil. Byl básníkem, publicistou, redaktorem časopisů Cíl a Parnasie. V Kotouni se jeho jméno pojí s místní farou, kde během svého života pobýval. Můžeme se setkat s informací, že byl synem kotouňského faráře Hynka Hesse. V nepomucké matrice narozených je ovšem jako jeho otec zapsán Jan Ciprín, který působil jako diurnista v Příbrami. Jaroslav Ciprín zemřel v Kotouni roku 1913, pohřben byl na místním hřbitově, jeho hrob se však do dnešní doby nedochoval. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.