Zámek Kozel (čp. 67)

Šťáhlavy - Okres Plzeň-město

Základní informace

typ památky: Panská sídla - zámky
stavební sloh: klasicismus
historická epocha: novověk

Stručné představení

V zalesněných svazích nedaleko Šťáhlav si nechal Jan Vojtěch Černín z Chudenic v duchu klasicismu vystavět reprezentativní a komfortní lovecký zámeček, jenž posléze získal jméno Kozel.

http://www.zamek-kozel.eu/

Historie

Rozsáhlé šťáhlavské panství bylo počátkem 18. století spravováno z místního zámečku, který koncem 18. století přestal vlivným majitelům, jimiž tou dobou byli Černínové z Chudenic, dostačovat. Nejvyšší lovčí Království českého Jan Vojtěch Černín z Chudenic se tak ve 2. polovině 18. století rozhodl zřídit si nové sídlo na nedalekém vrchu Bor. Stavbou uměřeného, klasicistního, loveckého zámečku pověřil pražského architekta Václava Haberditze. Ten v letech 1784 až 1789 vytvořil jednoduchý, čtyřkřídlý objekt uzavírající dvůr s mansardovým patrem v jižní části, jehož vnitřní stranu lemoval kamenný ochoz, z něhož se vstupovalo přímo do pokojů. Středem uzavřeného nádvoří byl ještě bazén. Zatímco fasáda byla pouze decentně ozdobena toskánskými pilastry a lizénovými rámci, pro exteriér byl charakteristický komfort a přepych.

Pokoje pro hosty byly rozděleny na dvě části přepážkou, kdy v jedné polovině bydlel pán a v druhé lokaj, vytápěny byly zvenčí. Stěny pokojů vymaloval četnými figurálními i rostlinnými motivy malíř Antonín Tuvora. Pozdně rokokový nábytek doplnily cenná empírová kamna nejrůznějších tvarů a barev. Sochami pak celý areál opatřil Ignác Platzer.

K dalšímu rozšíření zámku došlo záhy po jeho dokončení v 90. letech 18. století. Tehdy architekt Ignác Jan Palliardi přistavěl dva nové objekty, patrovou kapli a jizdárnu. Tím také byly prostory původních stájí přeměněny na divadlo a knihovnu.

Za Valdštejnů, kteří se stali šťáhlavskými pány v roce 1816, obklopil zámecký areál rozsáhlý anglický park, jenž navrhl František X. Franc. Dnes můžeme na Kozlu, jehož název pochází od pověsti, že právě v těchto místech pohané dříve v den jarní rovnodennosti obětovali kozla, obdivovat kromě zajímavých exteriérů a interiérů také rozsáhlou zámeckou knihovnu Jana Vojtěcha Černína, později rozšířenou o vzácné tisky stadionovské knihovny.

Fotografie

Zámek Kozel (čp. 67)Zámek Kozel (čp. 67)Zámek Kozel (čp. 67)Zámek Kozel (čp. 67)Zámek Kozel (čp. 67)