Alexandr Sommer Batěk

Znám též jako: Heliar, Lešek

Základní informace

Alexandr Sommer Batěk se narodil v Prádle roku 1874. Je známý jako chemik, redaktor, spisovatel, popularizátor vědy a esperantista. Stal se tvůrcem moderního českého názvosloví anorganických sloučenin.

narozen: 15. cervna 1874, Prádlo
zemřel: 6. dubna 1944, Praha
obory působnosti: vědec, spisovatel, učitel, redaktor

Životopis

Alexandr Sommer Batěk se narodil v roce 1874 v Prádle do rodiny řídícího učitele Emanuela Baťka a jeho první ženy Anny Sommerové. Proslavil se jako chemik, redaktor, spisovatel, popularizátor vědy a esperantista. Ačkoliv se mohl stát vysokoškolským pedagogem, pravděpodobně kvůli mnoha dalším aktivitám zůstal na pozici středoškolského učitele chemie. Stal se tvůrcem moderního českého názvosloví anorganických sloučenin, které bylo po úpravě Emilem Votočkem přijato v roce 1918. Byl jedním z prvních českých propagátorů mezinárodní jazyka esperanto. Spolu se svým otcem do něho překládal české lidové písně. Stál u zrodu Ligy nekuřáků a Vegetářského klubu. Zemřel roku 1944 v Praze. Na jeho rodném domě čp. 13 byla později odhalena pamětní deska.

Sepsal řadu odborných prací, z nichž můžeme zmínit alespoň dva díly práce O chemických sloučeninách neústrojných a dílo Chemie denního života. Redigoval časopisy Zájmy všelidské a Správný život. Vydal tři ročníky sci-fi časopisu Zpravodaj z Kéžbybyl, což bylo imaginární městečko, jehož obyvatelé vedli utopicky správný způsob života. Dále je autorem dvoudílného románu Ocelové paže o vynálezu důlního vrtného stroje, který lze využít pro zužitkování zemského tepla. Sepsal také paměti s názvem Jak jsem padesát let žil a pracoval.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Alexandr Sommer Batěk