Alois Musil

Znám též jako: Músa ar Rueili

Základní informace

Alois Musil byl katolický kněz, orientalista, cestovatel, etnograf a spisovatel. Narodil se roku 1868 v Rychtářově. V roce 1891 byl vysvěcen na kněze. S obcí Neurazy jej spojuje pobyt na místní faře na začátku roku 1935.

narozen: 30. cervna 1868, Rychtářov
zemřel: 12. dubna 1944, Otryby
obory působnosti: kněz, spisovatel, cestovatel, orientalista

Životopis

Alois Musil byl katolický kněz, orientalista, cestovatel, etnograf a spisovatel. Narodil se v roce 1868 v Rychtářově. Je považován za jednoho z největších orientalistů přelomu 19. a 20. století. Roku 1891 byl vysvěcen na kněze. Za podpory pražských a vídeňských vědeckých ústavů podnikl v letech 1908–1912 několik dlouhých cest do Palestiny, Sýrie a Iráku, kde studoval archeologické památky, etnografii a folklor a vytvořil první použitelné podrobné mapy této oblasti. Jeho vědecká práce dosáhla mezinárodního uznání. Byl členem mnoha vědeckých společností. Snažil se o popularizaci svého oboru. V roce 1920 byl jmenován řádným profesorem pomocných věd orientálních a moderní arabštiny na Univerzitě Karlově. Zemřel roku 1944 v Otrybech. S obcí Neurazy jej spojuje pobyt na místní faře u kněze Václava Klaboucha na začátku roku 1935.

Neurazech zpracovával knihu Země Arijců s podtitulem Nový Iran, Nový Afganistan. Současně s tvorbou tohoto rukopisu opravoval sazbu díla nazvaného Mezi Eufratem a Tigridem. Tady také schválil, aby byla kniha vytištěna. Jeho tvorba je rozsáhlá, uvést můžeme alespoň díla V biblickém ráji, Za Mrtvým mořem, rozsáhlý cyklus Dnešní Orient nebo Křesťanské církve nynějšího Orientu. S mnohaletým zpožděním vyšla roku 2014 dosud nepublikovaná monografie Ze světa islámu.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Alois Musil