Sv. Jan Nepomucký

Znám též jako: Johánek z Pomuku

Základní informace

Jan Nepomucký se narodil v Nepomuku kolem roku 1340. Roku 1369 jej máme doloženého jako veřejného notáře v Praze. V roce 1389 je doložen jako kanovník vyšehradské kapituly a jako generální vikář pražského arcibiskupa. Roku 1393 umírá jako mučedník a po svatořečení v roce 1729 se postupně stává nejslavnějším českým světcem.  

narozen: (priblizne) 1340, Nepomuk
zemřel: 20. brezna 1393, Praha
obory působnosti: kněz, veřejný notář, kanovník, generální vikář, světec

Životopis

Jan Nepomucký se narodil v Nepomuku kolem roku 1340. V roce 1369 jej máme doloženého jako veřejného notáře v Praze. Roku 1380 je připomínán jako oltářník v Chrámu sv. Víta, jako sekretář arcibiskupa Jana z Jenštejna a jako farář u sv. Havla na Starém Městě. V 80. letech studoval církevní právo v Padově. Po návratu je uváděn jako doktor dekretů a kanovník u sv. Jiljí v Praze. V roce 1389 je doložen jako kanovník vyšehradské kapituly a jako generální vikář pražského arcibiskupa. Roku 1390 se stal žateckým arcijáhnem. Došlo ke sporu mezi králem Václavem IV. a Janem z Jenštejna, jehož příčinou bylo obsazování úřadů, konkrétně postu opata kláštera v Kladrubech. Tady chtěl král zřídit nové biskupství, čímž by zmenšil moc pražského arcibiskupa. Jan však potvrdil nového kladrubského opata. Tento svár byl zřejmě hlavním důvodem, proč byl posléze zajat a mučen. Podle jiné verze se tak stalo proto, že byl zpovědníkem královny Žofie a odmítl vyzradit zpovědní tajemství. Dne 20. března 1393 zemřel v Praze na následky mučení a jeho tělo bylo vhozeno z mostu do Vltavy. Legenda o jeho životě a smrti se vyvíjela i v dalších stoletích a vyvrcholila vznikem svatojánského kultu v barokní době.

Jeho ostatky jsou uloženy v Chrámu sv. Víta v Praze. V roce 1721 byl prohlášen za blahoslaveného a roku 1729 byl kanonizován. Je jedním z patronů českých zemí, dále patronem Bavorska, kněží, zpovědníků, zpovědního tajemství, loďařů, vorařů, mlynářů, ochráncem proti nebezpečí vody a strážcem mostů. Jeho atributy jsou pět hvězd kolem hlavy, prst přes ústa, kříž a palmová ratolest v ruce, kotva, most. Jeho svátek připadá na 16. květen.

Janova nejslavnější socha stojí na pražském Karlově mostě. Sochy najdeme v jeho rodišti, v okolních obcích a na mnoha dalších místech nejen v České republice, ale také v zahraničí. Je mu rovněž zasvěceno mnoho kostelů a kaplí, zmínit můžeme alespoň poutní kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl vystavěn v Nepomuku na místě údajného Janova rodného domu.     

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Sv. Jan Nepomucký