Bedřich Moser

Základní informace

Spisovatel, humorista a vydavatel satirických časopisů Bedřich Moser se narodil roku 1821 v Mítově. Proslavil se v roce 1849, kdy vydával humoristický časopis Brejle. Kvůli politické satiře měl potíže s tehdejším absolutistickým režimem.  

narozen: 5. brezna 1821, Mítov
zemřel: 21. unora 1864, Praha
obory působnosti: spisovatel, redaktor

Životopis

Spisovatel, humorista, redaktor a vydavatel satirických časopisů Bedřich Moser se narodil v Mítově v roce 1821. Měl zřejmý talent pro politickou satiru. Proslavil se roku 1849, kdy v Praze vydával humoristický časopis Brejle. Ten měl větší ohlas než příloha Šotek Karla Havlíčka Borovského. Za krátký čas byl ovšem úředně zastaven. Poté se pokoušel vydávat časopis Žihadlo, ale hned po prvním čísle byl roku 1850 zatčen a odsouzen k šestitýdennímu vězení. V roce 1863 vydal článek nazvaný Divadlo, který popisuje fiktivní divadlo na Malé Straně. Text vyzněl jako urážka říšského i zemského sněmu, ačkoliv se o těchto institucích ani slovem nezmínil, a Moser byl obžalován. Do vězení nakonec nenastoupil ze zdravotních důvodů. Zemřel roku 1864 v Praze. Kromě jeho novinářské práce a kratších textů je známý také rozsáhlejší román Slepá paní.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Bedřich Moser