Josef Hlávka

Základní informace

Josef Hlávka se narodil v roce 1831 v Přešticích. Proslul jako architekt, stavební podnikatel, politik a jako jeden z největších českých mecenášů. Kromě Přeštic se jeho jméno úzce pojí s obcí Lužany, kde vlastnil zámek, na němž hostil významné představitele naší kultury.  

narozen: 15. unora 1831, Přeštice
zemřel: 11. brezna 1908, Praha
obory působnosti: architekt, politik, poslanec, mecenáš, stavitel, podnikatel

Životopis

Josef Hlávka se narodil roku 1831 v Přešticích. Byl architektem, stavebním podnikatelem, politikem, poslancem a jedním z největších českých mecenášů. Studoval gymnázium v Klatovech, reálku v Praze, pražskou techniku a poté architekturu ve Vídni. V letech 1856–1859 absolvoval díky stipendiu studijní cestu po Evropě. V průběhu let realizoval řadu slavných staveb. Za výstavbu Dvorní opery ve Vídni obdržel od císaře titul stavebního rady a za stavbu rezidence řeckokatolického metropolity v Černovicích na Bukovině cenu na Světové výstavě v Paříži v roce 1867. Jako stavitel a architekt získal velké jmění, které využíval k podpoře rozvoje českého národního života. Z jeho iniciativy byla založena Česká akademie věd a umění císaře Františka Josefa I., dále také Hlávkova studentská kolej. Celý majetek odkázal národu k podpoře vědy a umění. Svým univerzálním dědicem ustanovil Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jež je nejstarší nadací s nepřerušenou kontinuitou v České republice. Zemřel v roce 1908 v Praze, pohřben byl v Přešticích.

Jeho osobnost je úzce spojena s obcí Lužany, kde koupil a nechal přestavět zámek. Jako velký mecenáš zde hostil přední osobnosti naší kultury, jako byli Jaroslav Vrchlický, Josef Václav Sládek, Julius Zeyer, Adolf Heyduk, Václav Vladivoj Tomek, Antonín Dvořák, Josef Suk, Oskar Nedbal, Josef Ladislav Píč, František Ladislav Rieger a jiní. V parku před zámkem je umístěna jeho socha od Josefa Mařatky. V nedalekých Přešticích dodnes stojí jeho rodný dům čp. 16. Na přeštickém hřbitově se u obvodní zdi tyčí Hlávkova rodinná novogotická hrobka, jejíž interiér vyzdobil vídeňský malíř Karel Jobst. 

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Josef Hlávka