Václav Davídek

Základní informace

Václav Davídek se narodil roku 1913 v Lipnici. Ve známost vešel jako archivář, historik a spisovatel, autor genealogických a regionálních spisů. 

narozen: 23. dubna 1913, Lipnice
zemřel: 6. brezna 1993, Praha
obory působnosti: historik, spisovatel, archivář

Životopis

Václav Davídek se narodil v Lipnici roku 1913. Proslul jako archivář, historik, spisovatel, autor genealogických a regionálních spisů. Sňatek jej přivedl na Kladensko. Po studiích pracoval ve Státním zemědělském archivu, jedním z jeho pracovišť byl zámek v Buštěhradě. Zemřel roku 1993 v Praze. 

Napsal několik knih a studií o proslulém hradišti Budeč. Tyto práce se setkaly s kritikou některých předních českých historiků. Zmínit můžeme díla Pozdrav z Budče návštěvníkům nejstarší české metropole, Vévodská Budeč, později vyšla rozsáhlejší práce Co bylo před Prahou. Rodnému kraji věnoval dílo Naše Spálenopoříčsko.

Jeho příbuzným byl katolický kněz, spisovatel a redaktor Václav Davídek, který se narodil v Lipnici roku 1889 a zemřel v roce 1942 v Kolíně. Zabýval se historií rodu v práci Náš rod Davídkové v Lipnici a z Lipnice na Plzeňsku.    

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Václav Davídek