Tomáš Antonín Vorbes

Základní informace

Tomáš Antonín Vorbes se narodil roku 1815 v Dnešicích. Později vyučoval na učitelském ústavu v Hradci Králové. Je autorem pedagogicky a didakticky zaměřených knih. 

narozen: 3. ledna 1815, Dnešice
zemřel: 10. kvetna 1888, Hradec Králové
obory působnosti: spisovatel, publicista, pedagog

Životopis

Pedagog a spisovatel Tomáš Antonín Vorbes se narodil v Dnešicích v roce 1815. Až do šestnácti let se učil doma, nejprve u dědečka, později u strýce. Teprve roku 1831 se začal vzdělávat ve škole. V roce 1834 složil zkoušku učitelské způsobilosti pro hlavní školy. Později vyučoval na učitelském ústavu v Hradci Králové. Několik let pracoval jako okresní školní inspektor. Pravidelně se vzdělával studiem odborné literatury. Samostatně se naučil latinsky a francouzsky. Roku 1885 odešel do výslužby. Zemřel v roce 1888 v Hradci Králové.  

Je autorem mnoha článků v populárních i odborných časopisech a několika knih orientovaných na pedagogiku a didaktiku. Knižně vyšly jeho práce Vyučování v první třídě, Didaktika čili Navedení ku vyučování školnímu, jak se přednáší čekatelům na ústavě pro vzdělání národních učitelů v Hradci Králové, Obrazy z dějin vychovatelství a vývoje školství nebo Methody vyučování ve čtení a jejich historický vývoj.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Tomáš Antonín Vorbes