Martin Weinfurt

Základní informace

Martin Weinfurt se narodil v roce 1832 v Borovech. Je znám jako učitel, spisovatel a redaktor. Redigoval časopis Budečská zahrada.

narozen: 25. listopadu 1832, Borovy
zemřel: 30. brezna 1890, Praha
obory působnosti: spisovatel, učitel, redaktor

Životopis

Martin Weinfurt se narodil roku 1832 v Borovech. Navštěvoval obecnou školu ve Vřeskovicích, poté se vzdělával v Klatovech a v Praze. Na učitelském ústavu v Praze získal vysvědčení učitelské způsobilosti pro hlavní školy. Působil jako podučitel v obci Ořech a poté v Praze. V roce 1868 se stal učitelem. Od roku 1873 až do konce života vedl dívčí školu u sv. Tomáše v Praze. Byl veřejně činný, účastnil se učitelských porad, byl členem řady spolků. Byl pokladníkem Ústřední matice školské. Kromě učitelské práce působil jako spisovatel a redaktor. Zemřel v Praze v roce 1890 na tuberkulózu, pohřben byl na Olšanských hřbitovech.

Spolu s Františkem Antonínem Zemanem redigoval časopis Budečská zahrada a almanach pro mládež Kytice. Přispíval do pedagogických časopisů. Byl členem redakční rady Národní školy a Posla z Budče. Pořádal edici Nová knihovna pro mládež. Byl spoluautorem děl Zpěvník pro mládež českoslovanskou či Deklamovánky čili Sbírka básniček ku přednášení pro menší dítky obojího pohlaví.    

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Martin Weinfurt