Matyáš Kalina z Jäthensteinu

Základní informace

V Královské české společnosti nauk působil nejprve jako direktor a poté do roku 1839 jako její sekretář. Jeho koníčkem byla archeologie.

narozen: 10. ledna 1772, České Budějovice
zemřel: 6. ledna 1848, Zvíkovec
obory působnosti: majitel panství, archeolog

Životopis

Matyáš Kalina z Jäthensteinu pocházel z přední českobudějovické rodiny povýšené do šlechtického stavu. Po studiu pražské právnické fakulty působil v Královské české společnosti nauk nejprve jako direktor a poté do roku 1839 jako její sekretář, funci po něm převzal František Palacký. Kalina se zároveň věnoval soukromé advokátní praxi. Jeho koníčkem byla archeologie, v roce 1836 vydal obsáhlé dílo Böhmens heidnische Opferplätze, Gräber und Alterthümer. Ve stejném roce byl povýšen mezi rytíře, roku 1838 zasedl v zemském sněmu. Zemřel v roce 1848 na Zvíkovci, pohřben je v Praze na Olšanských hřbitovech.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Matyáš Kalina z Jäthensteinu