Emil Felix

Základní informace

Literární historik, učitel, publicista.

narozen: 1889, Koloveč
zemřel: 1956
obory působnosti: historik, učitel, publicista

Životopis

V Kolovči se narodil v čp. 13 roku 1889 literární historik Emil Felix. Svou vědeckou činnost soustředil zejména na literární dějiny západních Čech, převážně na Plzeňsko. Působil jako profesor na druhé plzeňské reálce, byl také publicistou. Oceňována je jeho dvoudílná „Literární Plzeň v obrysech“. Psal monografie a studie o plzeňských buditelích 19. století. Chodsku věnoval práci „Chodsko v našem písemnictví“, která vyšla v Plzni roku 1940. Emilovým bratrem byl P. Gothard Felix, který byl knězem. Stal se také starostou Jistebnice. Přispěl k objevení a záchraně proslulého Jistebnického kancionálu. Za druhé světové války byl zatčen, zemřel na následky mučení. Působil také jako novinář, psal klasické články a fejetony.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Emil Felix