Julian Cesarini

Základní informace

Italský duchovní, kardinál a papežský diplomat.

narozen: 1398
zemřel: 1444
obory působnosti: politik

Životopis

Cesarini vděčí za svou dnešní popularitu paradoxně debaklu v bitvě u Domažlic. Historka o jeho útěku z „kacířských“ Čech, včetně ztráty klobouku a dalších stále doplňovaných detailů, je známá i v Bavořích. Cesarini vystupuje již po desetiletí jako jedna z postav slavnosti „Zabití draka“ („Drachenstich“) ve Furth im Wald. I zde trpí značným komplexem z porážky a hlavně z útěku, při kterém ho málem zabili jeho vlastní lidé.

Historický Julian Cesarini se skutečně rozhodl po debaklu u Domažlic, že je třeba zbavit se husitů jinak, než silou. Diplomatická jednání na Basilejském koncilu, která se stále vlekla, byla skutečně to pravé. Než koncil dojednal, došlo mezi husity k vnitřnímu rozkolu. I v Čechách měli už válčení dost. Husitští radikálové byli nakonec poraženi umírněnými husity u Lipan (1434). Julián sám byl vyslán do války s Turkem. Ani zde neměl v poli mnoho štěstí. Situace se opakovala. Opět prchal z bitvy, tentokrát z bitvy u Varny roku 1444. A tentokrát při útěku zahynul. Jeho smrt je opředena řadou legend. Byl zabit tureckými šípy, ubili ho rozhořčení Uhři sami nebo se utopil v Dunaji, poté co si do člunu naložil příliš mnoho zlata? Jeho symbolický pohřeb se konal roku 1445 v Římě.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Julian Cesarini