Karel Jaromír Erben

Základní informace

Básník a sběratel pohádek.

narozen: 1811
zemřel: 1870
obory působnosti: spisovatel

Životopis

Básník a sběratel pohádek K. J. Erben proslul nejvíce jako autor slavné básnické sbírky „Kytice“. Méně známé je, že byl  také historikem a jedním z prvních, kdo se zabýval dějinami Chodska. Na Chodsku, zejména v Domažlicích, pobýval opakovaně, konkrétně v letech 1842, 1844, 1866 a 1868. Podobně jako před ním Božena Němcová, i on zde sbíral lidové pohádky, písně a pověsti. Některé chodské motivy lze najít i ve slavné Kytici, např. v „Pokladu“. Erben studoval také roku 1844 v domažlickém archivu. Roku 1866 obstarával Erben na Domažlicku chodské kroje pro Moskevskou národopisnou výstavu. Roku 1868 vyšly v Květech jeho „Dějiny Chodů. Od nejstarších dob až po války husitské“. Erben má v Domažlicích na náměstí Míru pamětní bystu (čp. 136). 

Pobyt v Domažlicích ho inspiroval i k ostře protiněmecké básni „Píseň o vítězství u Domažlic“ (1862), kterou ale kvůli cenzuře raději vydával za anonymní skladbu nalezenou ve starém rukopisu. Pro představu uveďme několik kousavě sarkastických Erbenových veršů o kardinálu Julianovi z počátku a konce této skladby.

Před bitvou:
 Přijeltě z Říma kardinál,
  ten o Čechy zlou radu vzal.
  Měl v jedné ruce krucifix
  a sebou Němců sto tisíc...

A po bitvě:
A kam se děl pan kardinál?
Kde má klobouček? Kam ho dal?
„Hoj! Když mi bylo běžeti,
uváz mi v lese na sněti,
Čech, kacíř bude věděti.“

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Karel Jaromír Erben