Jan Řitka z Bezdědic

Základní informace

Husitský hejtman v Domažlicích.

narozen: ?
zemřel: 1446
obory působnosti: politik

Životopis

Jan Řitka z Bezdědic byl husitským hejtmanem v Domažlicích. Pocházel z řad nižší šlechty. V mladých letech byl ve službách krále Václava IV.  Za života Žižky byl jeho věrným následovníkem, patřil k jeho nejbližším lidem, následoval ho i do východních Čech do Menšího Tábora. Po skončení husitských válek se s Řitkou setkáváme na hradě Kokořín, který vlastnil. Prokazatelně mu hrad patřil od roku 1437, roku 1440 přepsal hrad na svého přítele Jana Záviše z Klinštejna. Zemřel roku 1446. Řitka měl manželku jménem Kateřina, která se po jeho smrti znovu provdala, a dceru Alžbětu, která se stala jeptiškou u sv. Anny v Praze.

Dlužno říci, že husitský hejtman Jan Řitka je dnes v některých částech pohraničního Bavorska známější osobností než u nás. Může za to hra „O husitské válce“ („Vom Hussenkrieg“), která je každoročně v létě uváděna v hornofalckém městě Neunburg vom Wald. Na scéně se zde přehrává bitva, ke které došlo 21. 9. 1433 u nedalekého Hiltersriedu. Hra z pera novináře Petra Klewitze byla v Bavorsku velmi oceňována ještě před rokem 1989 pro svoje objektivní ztvárnění husitských válek. Na scéně vidíme i oba husitské hejtmany, Jana Parduse a Jana Řitku, kteří vyrazili do Bavor pro zásoby (jak se tehdy říkalo „na spíž“) od husity obležené Plzně. U Hiltersriedu je překvapilo narychlo sestavené bavorské vojsko, tvořené rytíři ale i prostými sedláky. Husité nestačili uzavřít hradbu z vozů, které měli s sebou.  Dle českého kronikáře Bartoška z Drahonic se k obležené Plzni od Hiltersriedu vrátila jen hrstka husitů, včetně obou hejtmanů, kteří vzali nohy na ramena a nechali své druhy svému osudu. Jejich chování vyvolalo v husitském táboře velké roztrpčení. Krátce poté došlo před Plzní dokonce ke vzpouře. Vrchní husitský velitel, slavný Prokop Holý, dostal při rvačce židlí do hlavy a byl sesazen. Nahradil ho setník jménem Tvaroh. Prokop se později do vedení husitských vojsk zase vrátil, Plzeň se však husitům dobýt už nepodařilo.
   

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.