Bohumil Stašek

Základní informace

Český vlastenecký duchovní.

narozen: 1886, Klabava
zemřel: 1948, Praha
obory působnosti: kněz

Životopis

Český vlastenecký duchovní, rodák z Klabavy u Rokycan, od r. 1932 kanovník vyšehradské kapituly. Měl podíl na založení prvorepublikové Československé lidové strany, kterou od r. 1925 zastupoval také jako poslanec. Roku 1938 ostře protestoval proti Mnichovské dohodě. Na Domažlicku proslul jako řečník při památné pouti na Vavřinečku v srpnu 1939. V září 1939 ho Němci zatkli. Byl vězněn do konce války. R. 1946 se Stašek zúčastnil také obnovené Národní pouti na Vavřinečku. Méně známo je, že roku 1945 sloužil mši také v Pocinovicích – Dobré Vodě na slavném poutním místě. Stašek zemřel však již roku 1948 na následky věznění z Dachau.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Bohumil Stašek