Jiří z Gutštejna

Základní informace

Majitel hradu Rýzmberk, povýšil Hostouň na město.

narozen: ?
zemřel: 1598
obory působnosti: majitel panství

Životopis

Jiří z Gutštejna, kterému patřil i hrad Rýzmberk u Kdyně, si velmi oblíbil Hostouň, jejímž pánem byl koncem 16. století. Tento Gutštejn povýšil Hostouň na město, polepšil jeho znak o motiv z rodového erbu (tři černé jelení parohy) a rozšířil městská privilegia (práva dalších trhů). Dbal také na český charakter města; nařídil, aby se na radnici projednávaly všechny záležitosti česky, a ustanovil, že v městské radě smí zasedat jen Češi.  Na svém zdejším sídle měl pořádat veselé hostiny a pitky. Při jedné z nich, když se hosté příliš odvázali, došlo ke sporu. Opilý Martin Černín z Chudenic zastřelil v návalu vzteku Jiříkova souseda, Václava Černína, držitele vsi Mělnice. Ve smírčí smlouvě slíbil roku 1587, že přestane pít víno i kořalku. Jinak mu hrozil rok vězení. Zavražděný byl pohřben v kostele sv. Jiljí ve vsi Mělnici. Vrah měl nechat sloužit za oběť zádušní mše, kterých se musel účastnit. Bylo také určeno, že má pohostit chudinu a rozdat jim sukno na oblečení.  Jiřík z Gutštejna odkázal svůj majetek svému strýci Jindřichovi Lorencovi (Vavřincovi) z Gutštejna, ten však roku 1621 o své statky přišel kvůli účasti ve stavovském povstání.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.