Jan Jindřich Korutanský

Základní informace

Mladší bratr Karla IV.

narozen: 1322
zemřel: 1375

Životopis

Jan Jindřich byl mladším bratrem Karla IV. Přídomek Korutanský měl podle své první manželky, která byla slavnější než on sám. Šlo o proslulou „ošklivou vévodkyni“ (dle známého románu Liona Feuchtwangera) Markétu Korutanskou, dceru někdejšího českého krále Jindřicha Korutanského (1307–1310). Markétě soudobí kronikáři přezdívali Maultasch (tj. Pyskatá, ale také Držkatá – tedy hubatá). Soudobé popisy nenaznačují, že by byla opravdu ošklivá, toto tvrzení se objevilo až v pozdější tradici. Lze předpokládat, že byla spíše opravdu poněkud ráznější povahy. Když nemohla mít s Janem Jindřichem děti, nařkla ho z toho, co považoval středověký muž za jednu z největších slabostí, totiž z toho, že je impotentní. Jan Jindřich se s ní nakonec rozvedl, rozvodový proces sledovali kronikáři stejně jako dnes bulvární tisk. Jan Jindřich byl pak ještě třikrát ženat. Jeho dvě další manželky byly rovněž Markéty, poslední čtvrtá Alžběta. Že Markéta neměla pravdu, prokázal v dalších manželstvích. Dočkal se početného potomstva. Právě v roce, kdy daroval Petrovice Domažlicím, mu jeho bratr Karel IV. konečně svěřil důstojný úřad. Od roku 1349 byl až do své smrti moravským markrabětem. Morava za jeho správy vzkvétala, problém nastal až po jeho smrti, kdy se jeho synové začali nejprve hádat a posléze i bojovat o moc v otevřené domácí válce.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Jan Jindřich Korutanský