Sv. Vavřinec

Základní informace

Římský Klerik, jeden ze sedmi diákonů, kteří byli umučení při pronásledování křesťanů římským císařem Valerianem.

narozen: ?
zemřel: 258, Řím

Životopis

Svatý Vavřinec (Laurentius) je na Chodsku velmi oblíbeným světcem – příkladem může být proslulé poutní místo sv. Vavřineček u Domažlic. Kostel sv. Vavřince ale najdeme také v Mrákově. Sv. Vavřinec měl pocházet ze Španěl a stal se strážcem chrámového pokladu v Římě. Když mu římský prefekt v roce 257 nařídil, aby mu poklad vydal, přivedl prý k němu chudé, vdovy a sirotky. To prefekta tak rozčílilo, že dle legendy nechal Vavřince upéct na roštu. Proto bývá Vavřinec také s roštem zobrazován. Historici se ovšem domnívají, že byl spíše sťat.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Sv. Vavřinec