Sámo

Základní informace

Francký kupec, vůdce kmenového svazu Slovanů existujícího v 7. století a označovaného jako „Sámova říše“.

narozen: ?
zemřel: (asi) 658
obory působnosti: politik

Životopis

Sámo, zakladatel Sámovy říše, která měla existovat někdy mezi lety 623 – 658 a rozpadla se po jeho smrti, je postavou, o níž víme z tzv. Fredegarovy kroniky z poloviny 7. století. Sámo měl být francký kupec, později se spekulovalo, zda nebyl spíše Slovan, což by zajisté pro Čechy bylo lichotivější, či Orientálec. Měl prý totiž 12 manželek, 22 synů a 15 dcer. Mnohoženství však v pohanských dobách nebylo žádnou vzácností. Sámo měl porazit nejprve kočovné Avary, kteří podnikali nájezdy na slovanská území, vybírali od Slovanů tribut a mísili se s nimi. Poté se dostal do sporu s franckým králem Dagobertem. Když urazil jeho posla, vtrhli Frankové třemi směry do země. Část vojska utrpěla zdrcující porážku ve tři dny trvající bitvě, která se měla odehrát v místě zvaném Wogastisburg. Nevíme, zda mělo jít o provizorní opevnění, či pevnost. Je pravděpodobné, že místo bylo někde u hranic, což nahrávalo teorii o poloze na Domažlicku. Sámo by těžko nechal dojít plenitele až do centra své říše. Problém ale je, že netušíme, kam až země uznávající autoritu Sáma sahaly. Nešlo totiž o klasické království, ale spíše o jakousi domluvu o společné obraně, o kmenový svaz, uznávaný i sousedy. Na Domažlicko kladl bitvu František Palacký a Václav Vladivoj Tomek. Uvažovalo se, že se Fredegar spletl a měl na mysli Togastisburg, tedy Tuhošť. Další historici hledali bojiště např. na mohutném (ale již halštatském) hradišti Unhošť u Kadaně, ale třeba i v Pomohaní na hoře Staffelberg, kde stojí kostelík sv. Aldegundy, která pocházela z franckého rodu a zemřela roku 662.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Sámo