Kunhuta Lucemburská

Znám též jako: Sv. Kunigunda

Základní informace

Dcera Zikmunda Lucemburského, bavorská vévodkyně a římská císařovna. Roku 1200 byla svatořečena.

narozen: 975, Lucembursko
zemřel: 3. brezna 1040, Kaufungen
obory působnosti: vévodkyně, císařovna

Životopis

Zasvěcení kostelů této světici není v Čechách časté, její kult byl rozvíjen hlavně v německy mluvících zemích. Kunhuta byla manželkou císaře Jindřicha II. (původně bavorského vévody). Oba manželé byli prohlášeni za svaté, Jindřich roku 1146 a Kunhuta roku 1200. Kunhuta byla dcerou Zikmunda Lucemburského, v manželství s Jindřichem II. se nedočkala potomků. Pozdější církevní legenda pak tvrdila, že spolu manželé manželsky nežili. Vyprávěl se také příběh, že musela podstoupit zkoušku ohněm, když ji žárlivý manžel podezíral z nevěry. Kunhuta byla spolu s manželem roku 1014 korunována v Římě na císařovnu. Všemožně podporovala církev, měla podíl např. na založení biskupství v Bamberku roku 1007. Roku 1024 vstoupila do kláštera v Kaufungenu, který založila. Zemřela roku 1040. Byla pohřbena vedle manžela v Bamberku.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Sv. Kunhuta