Antonín Liška

Základní informace

Hromnice na severním Plzeňsku jsou rodištěm generála A. Lišky, válečného letce, který se zapojil do bojů druhé světové války v řadách britské RAF.

narozen: 14. cervence 1911, Hromnice
zemřel: 3. prosince 1998
obory působnosti: spisovatel, voják

Životopis

Rodák z Hromnic na severním Plzeňsku absolvoval za první republiky vojenskou akademii a stal se stíhacím pilotem. Po okupaci Československa v roce 1939 odešel do Polska, kde byl při obsazení části země sovětskou armádou zajat a internován na území SSSR. Na naléhání československé exilové vlády ve Francii byla skupina letců včetně Lišky propuštěna a vyslána do Francie a po její porážce do Velké Británie. Zde se Liška stal členem 312. československé stíhací perutě v rámci britské RAF. Na konci června 1942 utrpěl při bojovém letu těžká zranění a poté pracoval jako styčný důstojník na velitelství dopravního letectva. Po válce se vrátil do osvobozeného Československa, avšak po roce 1948 byl - stejně jako mnoho bývalých vojáků se zkušeností ze západního světa - propuštěn z armády a jeho jméno mělo být zapomenuto. Teprve po roce 1989 se mohl naplno zapojit do činnosti Svazu bojovníků za svobodu a dalších organizací sdružujích válečné letce. Bylo mu uděleno čestné občanství města Plzně a obce Hromnice. Své válečné zkušenosti zprostředkoval čtenářům v knihách "Stíny na obloze" (1946), "Jak se plaší smrt" (1983) a "Cesty mužů" (1992) a pomohl rovněž při přípravě scénáře k filmu "Tmavomodrý svět". Pohřben je v rodných Hromnicích, kde je též umístěna pamětní deska.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.