Wilhelm von Wurmbrandt-Stuppach

Základní informace

Majitel liblínského panství hrabě Wurmbrandt-Stuppach byl aktivním politikem, jenž se podílel na událostech roku 1848.

narozen: 6. zari 1806, Liblín
zemřel: 8. zari 1884, Ljubljana
obory působnosti: politik, majitel panství, spisovatel, šlechtic

Životopis

Vlivný politik 19. století pocházel ze štýrské šlechtické rodiny, usazené v Čechách. Na českém zemskému sněmu doby předbřeznové, kde hrabě Wurmbrandt zasedal, patřil k nejradikálnějším opozičníkům. Aktivně se také podílel na událostech roku 1848. Po matce Marii Sidonii baronce Ledeburové zdědil roku 1833 panství Liblín. To se snažil ekonomicky pozvednout, plánoval projekt koněspřežné dráhy z Vranova u Radnic přes Plzeň do Českých Budějovic. Byl i literárně činný. V roce 1859 prodal liblínské panství a odešel do Kraňska, kde později zemřel.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.