Jenny Schermaulová

Základní informace

Liblínskou rodačkou byla nejuznávanější malířka květin 19. století J. Schermaulová.

narozen: 24. kvetna 1828, Liblín
zemřel: 30. rijna 1909, Praha
obory působnosti: malíř, ilustrátor

Životopis

V Liblíně, v rodině důchodního úředníka panství, se narodila pozdější malířka a ilustrátorka Jenny Schermaulová. Ve svém díle se specializovala na květiny, jež vyobrazovala za pomoci originální techniky kvašové malby překrývané průsvitnou lazurou. Je pokládána na nejlepší malířku květin 19. století. Prvního úspěchu dosáhla na světové výstavě ve Vídni v roce 1873. Jejím dílem jsou některé obrázky květin otištěné v Ottově slovníku naučném. Je pohřebena v Praze na Olšanských hřbitovech.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.