Jakoubek ze Stříbra

Základní informace

Jakoubek ze Stříbra strávil několik let svého života v minoritském klášteře ve Stříbře, po studiích na pražské univerzitě se postupně stal jedním z vůdců měšťanského křídla husitského hnutí a předním kališnickým teologem.

narozen: (asi) 1375, Víchov
zemřel: 9. srpna 1429, Praha
obory působnosti: kněz, spisovatel, teolog

Životopis

Český kališnický kazatel, teolog a autor náboženské literatury se narodil kolem roku 1375 ve vsi Víchov, která je dnes částí obce Černošín. V mládí byl poslán na vychování do minoritského kláštera ve Stříbře, poté odešel studovat teologii do Prahy, kde se seznámil s Janem Husem. Roku 1393 získal bakalářský gradus, roku 1397 mu byl udělen mistrovský titul, od přelomu let 1399 a 1400 přednášel na pražské univerzitě, poté byl vysvěcen na kněze. Během studií se přiklonil k reformnímu učení Jana Milíče z Kroměříže, Matěje z Janova a Jana Viklefa. Po Husově odchodu z Prahy kázal v Betlémské kapli, postupně se stal jedním z vůdců měšťanského křídla husitského hnutí. Kolem roku 1414 svou autoritou prosadil zavedení eucharistie pod obojí způsobou, tedy přijímání chleba i vína, které se stalo poznávacím znamením husitského hnutí. Jakoubek měl lví podíl na formulování čtyř pražských artikulů, ve sporech mezi umírněnými a radikálními husity často působil v roli zprostředkovatele, kterému se podařilo nalézt kompromis mezi oběma stranami. Jakoubek ze Stříbra zemřel počátkem srpna roku 1429 v Praze.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Jakoubek ze Stříbra