Antonín Petr Příchovský z Příchovic

Základní informace

Antonín Petr Příchovský z Příchovic se narodil roku 1707 ve Svojšíně, po studiích teologie v Římě se stal královéhradeckým biskupem, v letech 1763 až 1793 zastával funkci pražského arcibiskupa.

narozen: 28. srpna 1707, Svojšín
zemřel: 14. dubna 1793
obory působnosti: kněz, biskup, církevní hodnostář, arcibiskup

Životopis

Patrně nejvýznamnějším rodákem z malé západočeské obce Svojšín je Antonín Petr Příchovský z Příchovic, který se v srpnu roku 1707 narodil na místním zámku. Pocházel z rodu Příchovských z Příchovic, který Svojšínu vládl více než 200 let. Studia teologie absolvoval v Římě, kde se mu také dostalo kněžského svěcení. Po svém návratu do Čech byl roku 1752 zvolen biskupem královéhradeckým, zároveň zastával funkci světícího biskupa pražského, a to až do roku 1763, kdy se po smrti hraběte Manderscheid-Blankenheima stal pražským arcibiskupem. Tento post zastával až do svého skonu roku 1793. Vzdělaný Antonín Petr Příchovský patřil k umírněně liberálnímu katolickému proudu, stavěl se však proti radikálním osvícenským zásahům do života církve.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Antonín Petr Příchovský z Příchovic