Soběslav II.

Základní informace

Kníže Soběslav II. panoval v letech 1173 až 1178, za vlády svého předchůdce Vladislava II. byl dvakrát vězněn na pohraničním hradu Přimdě.

narozen: (asi) 1128
zemřel: 29. ledna 1180
obory působnosti: panovník

Životopis

Soběslav II., který v letech 1173 až 1178 třímal z titulu knížete otěže vlády v Čechách, byl synem Soběslava I. a Adléty Uherské. Poté, co na trůn roku 1140 usedl jeho bratranec Vladislav II., uprchl ze země. Roku 1148 se pokusil Vladislava odstavit a sám se chopit politické moci, byl však zajat a do roku 1150 držen na Přimdě. Znovu na pevný hrad v odlehlém pohraničí zavítal roku 1161, kdy byl z rozkazu svého bratrance opět uvržen do místního žaláře, tentokrát zde však strávil dlouhých 12 let až do roku 1173, kdy byl po Vladislavově abdikaci potvrzen císařem Fridrichem I. Barbarossou v úloze českého panovníka. Během pěti let své vlády se orientoval na nižší šlechtu, roku 1178 byl nahrazen knížetem Bedřichem. Zemřel na počátku roku 1180.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Soběslav II.