Maurus Finzgut

Základní informace

Maurus Finzgut byl patrně nejvýznamnějším kladrubským opatem 18. století, během takřka třicetiletého působení v úřadě dokázal navrátit klášteru ekonomickou prosperitu a zahájil náročnou barokní přestavbu konventu.

narozen: nezname
zemřel: 1729
obory působnosti: duchovní, církevní hodnostář, opat

Životopis

Maur Finzgut byl roku 1701 zvolen opatem benediktinského kláštera v Kladrubech, tuto funkci zastával až do své smrti roku 1729. Nový představený konventu byl schopným a organizačně zdatným mužem, který si ve své úloze počínal nesmírně energicky. Svými kroky na poli hospodářském i stavebním dokázal klášter, který se do té doby obtížně a pozvolna vyrovnával s důsledky sekularizace v husitské době, následného dvousetletého útlumu a neblahými vlivy třicetileté války, ekonomicky i personálně stabilizovat a nasměrovat ho k novému rozmachu, jenž vyvrcholil po Finzgutově smrti v polovině 18. století. Pozitivními důsledky opatovy politiky bylo zdvojnásobení počtu řeholníků v klášteře a prosperita, které dosáhl kladrubský hospodářský dvůr. Akumulace finančních prostředků umožnila realizovat velkorysou přestavbu chrámu Nanebevzetí Panny Marie, kterou ve stylu barokní gotiky v letech 1712 až 1726 provedl přední český architekt Jan Blažej Santini-Aichel. Finzgut měl v plánu i vybudování nového konventu, které však dokončil až jeho nástupce Josef Sieber. Maurus Finzgut, patrně nejvýznamnější kladrubský opat 18. století, zemřel roku 1729.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.