Jindřich I. z Plavna

Znám též jako: Jindřich starší z Plavna

Základní informace

Jindřich I. z Plavna byl významným saským a západočeským politikem počátku 15. století, počítal se mezi odpůrce Václava IV. a po vypuknutí husitských válek se rozhodně postavil proti kališníkům.

narozen: nezname
zemřel: (priblizne) 1430
obory působnosti: politik, voják

Životopis

Jindřich byl členem slavného říšského rodu, který pocházel z města Plavno (Plauen), jež leželo v blízkosti českých hranic. Páni z Plavna od počátku 15. století mocensky pronikali do západních Čech. Roku 1402 držel Jindřich hrad Kynžvart, v letech 1411 až 1424 byl v pramenech opakovaně uváděn jako pán na Bečově. Patřil k odpůrcům Václava IV., svou politickou kariéru spojil především s jeho mladším bratrem Zikmundem Lucemburským. Římský král a poté císař ho roku 1417 ustanovil říšským hofrychtéřem, od roku 1426 se pyšnil i titulem míšeňského purkrabí. Krátce po vypuknutí husitských válek se Jindřich postavil po bok západočeských katolíků a stal se nebezpečným protivníkem kališníků. Roku 1430 obléhali muži Prokopa Holého neúspěšně Kynžvart, zato překvapivý vpád do Saska byl korunován úspěchem v podobě dobytí Plavna, základny Jindřichovy moci a prestiže. Patrně krátce nato významný šlechtic skonal, zanechav na světě syna Jindřicha, známého pod přízviskem Míšeňský.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Fotogalerie pro totu položku nebyla nalezena.