Zacharias Theobaldus

Základní informace

Humanistický historik, pedagog, spisovatel a evangelický kněz Zacharias Theobaldus působil na počátku 17. století několik let na faře v Chodové Plané.

narozen: 1584, Horní Slavkov
zemřel: 1627
obory působnosti: historik, kněz, spisovatel, pedagog

Životopis

Významný humanistický historik Zacharias Theobaldus se narodil roku 1584 v Horním Slavkově. Roku 1607 se stal učitelem na slavkovské městské škole, v letech 1612 a 1613 působil jako evangelický kněz v Chodové Plané, odkud poté přešel do Újezdu Svatého Kříže. Po bělohorské bitvě emigroval do Norimberku, zemřel roku 1627.

Roku 1609 vydal německy psané dílo Husitská válka se zachycením života, učení a smrti Mistra Jana Husa, které významným způsobem přispělo ke zlepšení informovanosti a povědomí o husitském hnutí mezi vzdělanci v protestantské části Evropy. Zacharias Theobaldus byl také autorem několika latinsky psaných příruček o českých dějinách a popisů Českého království.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Zacharias Theobaldus