Alois Martin David

Základní informace

Kněz, matematik, astronom, geograf a kartograf.

narozen: 8. prosince 1757, Dřevohryzy
zemřel: 28. unora 1836, klášter Teplá
obory působnosti: vědec, kněz

Životopis

Narodil se ve vsi Dřevohryzy na Tepelsku (po roce 1945 zanikla) a 8. prosince 1757 byl pokřtěn ve farním kostele ve Vidžíně, kam také následně docházel do školy. Vystudoval tepelské klášterní gymnázium a od roku 1776 se věnoval studiu filozofie, fyziky, matematiky a teologie na pražské univerzitě. V roce 1780 vstoupil do premonstrátského kláštera v Teplé, kde byl o sedm let později vysvěcen na kněze. V roce 1789 byl jmenován profesorem a začal působit na hvězdárně v Klementinu, jejímž se stal v roce 1799 třetím ředitelem (po Josefu Steplingovi a Antonínu Strnadovi). V roce 1805 se stal děkanem filozofické fakulty a od roku 1816 rektorem celé pražské univerzity. Již od roku 1795 působil také v Královské české společnosti nauk, v letech 1806–1831 byl jejím tajemníkem a od roku 1832 předsedou. Vedle toho byl členem i řady dalších učených a vědeckých společností v Čechách, na Moravě, ale i v Lipsku a Mnichově. V roce 1833 se navrátil do kláštera v Teplé a zde 28. února 1836 zemřel.

Mimořádným Davidovým počinem byla v letech 1801–1820 zpracovaná mapa Čech, do té doby nejpřesnější kartografické dílo zobrazující území českého království. Ještě významnějšího prvenství dosáhl v meteorologii, když jako první na světě popsal způsob předpovídání počasí na základě změn atmosférického tlaku. Publikoval mnoho odborných a ve své době závažných článků o astronomii a topografii, z jeho pera vzešel také jeden z prvních životopisů Isaaca Newtona. Měřicí přístroje si opatřoval v Mnichově, řadu z nich si ale sám vyrobil a dodnes je můžeme vidět v klementinské expozici. V parku tepelského kláštera si zřídil hvězdářskou observatoř, druhou pak na vzdálenějším Branišovském vrchu nedaleko Bezvěrova. Za svého života obdržel řadu čestných uznání, mj. byl v roce 1815 vyznamenán Velkým zlatým řádem císaře Františka I. a v roce 1830 byl jmenován císařským radou. Největšího odborného ocenění se mu však dostalo až posmrtně, když po něm byla v roce 1989 pojmenována nově objevená planetka č. 6385 (Martindavid).

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Alois Martin David