Jan Roubal

Základní informace

Chudenický rodák proslul jako uznávaný pedagog i světoznámý entomolog.

narozen: 16. srpna 1880, Chudenice
zemřel: 23. rijna 1971, Praha
obory působnosti: pedagog, entomolog

Životopis

Jan Roubal se narodil v roce 1880 v Chudenicích. Většinu svého života však prožil na Slovensku, kde se také ve Slovenském Národním muzeu v Bratislavě nachází větší část jeho jedinečné entomologické sbírky.

Jan Roubal byl od dětství hloubavým žákem s velmi pestrými zájmy. Vedle přírodních věd, matematiky a fyziky, jejichž studiu se věnoval na Filozofické fakultě pražské univerzity, absolvoval také anatomii a embryologii na lékařské fakultě. Po ukončení studia nastoupil jako pedagog v Praze a Příbrami. Z hlediska odborného bádání však pro něj byla nejdůležitější léta, která strávil v Bánské Bystrici. Zde v letech 1919 až 1938 zastával post ředitele zdejšího dívčího gymnázia a zároveň intenzivně pracoval na sestavování rozsáhlé přírodovědné sbírky. Roubal však nebyl jen od reality odtrženým vědcem, nýbrž i velmi aktivním bojovníkem za ochranu přírody. Stál u vzniku Spolku na ochranu přírody a proti týrání zvířat v Banské Bystrici, jehož předsedou byl jmenován v roce 1927. Inicioval též vznik České entomologické společnosti, spolupracoval s Československou akademií věd a s dalšími československými a mezinárodními společnostmi.  

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Jan Roubal