Jan Florián Hammerschmidt

Základní informace

Kněz, spisovatel a historik Jan Florián Hammerschmidt se narodil ve Stodě roku 1652. Je autorem několika děl věnovaných historii českých měst. Psal rovněž poezii.

narozen: 4. kvetna 1652, Stod
zemřel: 4. ledna 1735, Praha
obory působnosti: historik, kněz, spisovatel, kanovník

Životopis

Jan Florián Hammerschmidt se narodil roku 1652 ve Stodě. Proslul jako kněz, spisovatel a historik. Studoval v Klatovech, kde byl později děkanem. Na kněze byl vysvěcen roku 1677. Byl dlouholetým farářem v Týnském chrámu v Praze. Byl uvědomělým Čechem, psal pouze česky a latinsky, nikoliv německy. Stal se apoštolským pronotářem a vyšehradským kanovníkem. Během svého života přispěl k postavení stodského špitálu a do přilehlé špitální kaple nechal pořídit oltář sv. Jana Nepomuckého. Ve Stodě najdeme také Hammerschmidtův dům čp. 161. Zemřel roku 1735 v Praze.

Zabýval se především studiem teologie a historie. Je autorem několika topograficko-historických děl věnovaných českým městům. Uvést můžeme rozsáhlou práci Historie klatovská nebo v rukopisu dochovaný spis Gloria regiae liberaeque montanae orbis Boemo-Budvicensis. Také je autorem několika básnických skladeb, které se těšily značné oblibě. Sem patří např. dílo Allegoria. Zpracovával rovněž životy apoštolů.

Další

Literatura

Seznam literatury

Fotografie

Jan Florián Hammerschmidt