Zvíkovští

Zvíkovec
Malebná obec nad Berounkou je od roku 2008 městysem.